Згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, які затвердженні наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 р. №1196.

Якщо інвалід потребує допомоги в посадці до вагона, він особисто або уповноважена ним особа повинні письмово або по телефону попередити про це відповідальну особу на вокзалі (начальника вокзалу, пасажирської станції, чергового по вокзалу, чергового по залу тощо), а в день від'їзду підтвердити це.

Інформація про необхідність надання допомоги зазначається у спеціально заведеному журналі, передбаченому технологічним процесом роботи відповідного пункту продажу.

Якщо аналогічну допомогу необхідно надати при висадці, обов'язок про надання інформації в пункт висадки покладається на пункт відправлення, а забезпечення організації висадки - на пункт висадки пасажира.

За необхідності працівники вокзалу надають допомогу в супроводженні інваліда територією вокзалу.

У разі невиконання або не належного виконання обов’язків, покладених на працівників залізниці, особа з інвалідністю може звернутися за захистом своїх прав у встановленому законом порядку.

Детальніше про порядок розв’язання суперечок і непорозумінь, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, зазначено у відповідному розділі практичних порад.