Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» (НАІУ)
Метою
діяльності НАІУ є об'єднання громадських організацій, членами яких є люди з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на покращення становища люди з інвалідністюв Україні, сприяння захисту їх конституційних прав та підвищенню ролі і соціального статусу у суспільстві.

Станом на 1 січня 2015 року кількість членів НАІУ становила 29 всеукраїнських і 88 регіональних громадських організацій людей з інвалідністю, які представляють інтереси молоді та жінок з інвалідністю, батьків що виховують дітей з інвалідністю, спортсменів з інвалідністю, інвалідів Чорнобиля, війни в Афганістані, Великої Вітчизняної війни, хворих на цукровий діабет, з інтелектуальною недостатністю, психічними розладами, людей з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, слуху тощо

НАІУ реалізує всеукраїнські та міжнародні програми, спрямовані на:

  • забезпечення участі людей з інвалідністю та їх об’єднань у формуванні та реалізації державної політики стосовно людей з інвалідністю;
  • підвищення правової обізнаності людей з інвалідністю;
  • покращення якості життя та стандартів послуг для дітей з інвалідністю, в т.ч. що перебувають у будинках-інтернатах;
  • створення безбар’єрного архітектурного, транспортного та інформаційного середовища для людей з інвалідністю;
  • вирішення проблем та надання підтримки молоді з інвалідністю, жінкам з інвалідністю, батькам, які виховують дітей-інвалідів.

Національну Асамблею інвалідів України – визнано соціальним партнером держави щодо формування політики у сфері соціального захисту людей з інвалідністюта забезпечення їх прав, здійснення експертної оцінки та моніторингу національного законодавства (зокрема в Указах Президента, Постановах та Розпорядженнях Уряду).

Соціальне партнерство на центральному та регіональному рівнях:

  • - Представники НАІУ є членами профільних комісій та робочих груп центральних, обласних; міських та селищних органів влади;
  • - Представники НАІУ є членами робочих груп з питань вдосконалення законодавчо-нормативної бази профільних міністерств та відомств;
  • - Представники НАІУ (люди з інвалідністю) стали радниками з соціальних питань голів Облдержадміністрацій в більшості областей України.

Національна Асамблея інвалідів України постійно проводячи практичну діяльність на всеукраїнському рівні з питань формування соціальної політики щодо людей з інвалідністю досягла визнання цієї діяльності на міжнародному рівні.

Представництво ООН в Україні діючи відповідно до Резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 61/106 та 63/183 підписало Меморандум про співпрацю з Національною Асамблеєю інвалідів України у сфері захисту прав людей з інвалідністю, сприяння їх соціальній інтеграції, а також об’єднання зусиль з метою ратифікації та імплементації Україно Конвенції ООН про права інвалідів.

За свою діяльність в сфері захисту прав людей з інвалідністю Національна Асамблея інвалідів України в 2010 році отримала Спеціальний консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР) – єдина громадська організація в Україні.

Голова Національної Асамблеї інвалідів України входив в 2010-2012 рр. в групу експертів (12 осіб) Ради Європи з розробки міжнародної політики щодо людей з інвалідністю.

Національна Асамблея інвалідів України співпрацює з багатьма міжнародними організаціями та мережею громадських організацій інвалідів більш ніж з 20 країн світу з питань формування цілеспрямованої політики та практики у сфері подолання проблем людей з інвалідністю в Україні, впровадженні положень Конвенції ООН про права інвалідів.