У таблиці нижче наведено загальні сполучення клавіш.

Клавіша або сполучення клавіш

 Дія

F1

Відобразити довідку

Ctrl + C (або Ctrl + Insert)

Копіювати вибраний елемент

Ctrl + X

Вирізати вибраний елемент

Ctrl + V (або Shift + Insert)

Вставити вибраний елемент

Ctrl + Z

Скасувати дію

Ctrl + Y

Повторити дію

Delete (або Ctrl + D)

Видалити вибраний елемент і перемістити його до кошика

Shift + Delete

Видалити вибраний елемент, не переміщаючи його до кошика

F2

Перейменувати вибраний елемент

Ctrl + стрілка вправо

Перемістити курсор на початок наступного слова

Ctrl + стрілка вліво

Перемістити курсор на початок попереднього слова

Ctrl + стрілка вниз

Перемістити курсор на початок наступного абзацу

Ctrl + стрілка вгору

Перемістити курсор на початок попереднього абзацу

Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою

Виділити блок тексту

Shift і будь-яка клавіша зі стрілкою

Вибрати більше одного елемента у вікні чи на робочому столі (або вибрати текст у документі)

Ctrl + клавіша зі стрілкою + ПРОБІЛ

Вибрати кілька окремих елементів у вікні або на робочому столі

Ctrl + A

Вибрати всі елементи в документі або вікні

F3

Знайти файл або папку

Alt + Enter

Переглянути властивості вибраного елемента

Alt + F4

Закрити активний елемент або вийти з активної програми

Alt + ПРОБІЛ

Відкрити контекстне меню для активного вікна

Ctrl + F4

Закрити активний документ (у програмі, яка підтримує одночасну роботу з кількома документами)

Alt + Tab

Переключатися між відкритими елементами

Ctrl + Alt + Tab

Переключатися між відкритими елементами за допомогою клавіш зі стрілками

Ctrl + прокручування коліщатка миші

Змінити розмір піктограм на робочому столі

Клавіша Windows 

 + клавіша табуляції

Почергово переключатися між програмами на панелі завдань за допомогою функції "Об’ємне гортання" в середовищі Aero

Ctrl + клавіша Windows 

 + Tab

Використовувати клавіші зі стрілками, щоб переключатися між програмами на панелі завдань за допомогою функції "Об’ємне гортання" в середовищі Aero

Alt + Esc

Переключатися між елементами в послідовності, у якій вони були відкриті

F6

Переключатися між елементами вікна або робочого стола

F4

Відобразити список адресного рядка в програмі "Файловий провідник"

Shift + F10

Відобразити контекстне меню для вибраного елемента

Ctrl + Esc

Відкрити меню "Пуск"

Alt + підкреслена буква

Відобразити відповідне меню

Alt + підкреслена буква

Виконати команду з меню (або іншу підкреслену команду)

F10

Активувати рядок меню в активній програмі

Стрілка вправо

Відкрити наступне меню справа або вкладене меню

Стрілка вліво

Відкрити наступне меню зліва або закрити вкладене меню

F5 (або Ctrl + R)

Оновити активне вікно

Alt + стрілка вгору

Переглянути папку одним рівнем вище в програмі "Файловий провідник"

Esc

Скасувати поточне завдання

Ctrl + Shift + Esc

Відкрити диспетчер завдань

Натискання клавіші Shift під час вставлення компакт-диска

Заборонити автоматичне відтворення даних на компакт-диску

Alt зліва + Shift

Змінити мову введення, коли доступно кілька мов

Ctrl + Shift

Переключитися на іншу розкладку клавіатури, якщо доступно кілька розкладок

Ctrl зліва або справа + Shift

Змінити напрямок читання тексту для мов із письмом справа наліво


Сполучення клавіш для діалогових вікон

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш, які можна використовувати в діалогових вікнах.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Ctrl + Tab

Перейти до наступної вкладки

Ctrl + Shift + Tab

Перейти до попередньої вкладки

Tab

Перейти до наступного параметра

Shift + Tab

Перейти до попереднього параметра

Alt + підкреслена буква

Виконати команду (або вибрати параметр), що відповідає цій букві

Enter

Замінює клацання мишею для багатьох вибраних команд

ПРОБІЛ

Установити або зняти прапорець, якщо активний параметр – прапорець

Клавіші зі стрілками

Вибрати кнопку, якщо активний елемент – група радіокнопок

F1

Відобразити довідку

F4

Відобразити елементи активного списку

Backspace

Перейти на один рівень вище під час перегляду списку папок у діалоговому вікні "Зберегти як" або "Відкрити"


Сполучення клавіш із використанням клавіші Windows

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш, у яких використовується клавіша Windows

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Клавіша Windows 

Відкрити або закрити меню "Пуск".

Клавіша Windows 

 + Pause

Показати діалогове вікно "Властивості системи".

Клавіша Windows 

 + D

Відобразити робочий стіл.

Клавіша Windows 

 + M

Згорнути всі вікна. 

Клавіша Windows 

 + Shift + M

Відновити згорнуті вікна на робочому столі.

Клавіша Windows 

 + E

Відкрити вікно "Комп’ютер".

Клавіша Windows 

 + F

Виконати пошук ПК (за наявності підключення до мережі).

Клавіша Windows 

 + L

Заблокувати ПК або змінити користувача.

Клавіша Windows 

 + R

Відкрити діалогове вікно "Виконати".

Клавіша Windows 

 + T

Переключатися між програмами на панелі завдань.

Клавіша Windows 

 + цифра

Запустити програму, закріплену на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою. Якщо програму вже запущено, переключитися на цю програму. 

Shift+клавіша Windows 

 + цифра

Запустити новий екземпляр програми, закріпленої на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою.

Ctrl+клавіша Windows 

 + цифра

Перейти до останнього активного вікна програми, закріпленої на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою.

Alt+клавіша Windows 

 + цифра

Відкрити список швидкого доступу для програми, закріпленої на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою.

Клавіша Windows 

 + Tab

Почергово переключатися між програмами на панелі завдань за допомогою функції "Об’ємне гортання" в середовищі Aero.

Ctrl+клавіша Windows 

 + Tab

Використовувати клавіші зі стрілками, щоб переключатися між програмами на панелі завдань за допомогою функції "Об’ємне гортання" в середовищі Aero.

Ctrl+клавіша Windows 

 + B

Переключитися на програму, повідомлення якої з’явилося в області сповіщень.

Клавіша Windows 

 + ПРОБІЛ

Переглянути робочий стіл.

Клавіша Windows 

 + стрілка вгору

Розгорнути вікно.

Клавіша Windows 

 + стрілка вліво

Розгорнути вікно в лівій частині екрана.

Клавіша Windows 

 + стрілка вправо

Розгорнути вікно в правій частині екрана.

Клавіша Windows 

 + стрілка вниз

Згорнути вікно.

Клавіша Windows 

 + Home

Згорнути все, крім активного вікна.

Клавіша Windows 

 + Shift + стрілка вгору

Збільшити вікно на екрані в напрямку вгору та вниз.

Клавіша Windows 

 + Shift + стрілка вліво або вправо

Перемістити вікно з одного монітора на інший.

Клавіша Windows 

 + P

Вибрати для дисплея режим презентації.

Клавіша Windows 

 + G

Переключатися між міні-програмами.

Клавіша Windows 

 + U

Відкрити Центр легкого доступу.

Клавіша Windows 

 + X

Відкрити Центр підтримки портативних ПК.


Сполучення клавіш для програми "Файловий провідник"

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Ctrl + N

Відкрити нове вікно

Ctrl + W

Закрити поточне вікно

Ctrl + Shift + N

Створити папку

End

Відобразити нижню частину активного вікна

Home

Відобразити верхню частину активного вікна

F11

Розгорнути або згорнути активне вікно

Ctrl + крапка

Повернути зображення за годинниковою стрілкою

Ctrl + кома

Повернути зображення проти годинникової стрілки

Num Lock + зірочка (*) на цифровій клавіатурі

Показати всі папки, вкладені у вибрану

Num Lock + плюс на цифровій клавіатурі

Відобразити вміст вибраної папки

Num Lock + мінус на цифровій клавіатурі

Згорнути вибрану папку

Стрілка вліво

Згорнути поточні виділені елементи (якщо вони розгорнуті) або вибрати батьківську папку

Alt + Enter

Відкрити діалогове вікно "Властивості" для вибраного елемента

Alt + P

Відобразити область перегляду

Alt + стрілка вліво

Переглянути попередню папку

Backspace

Переглянути попередню папку

Стрілка вправо

Відобразити поточні виділені елементи (якщо вони згорнуті) або вибрати першу вкладену папку

Alt + стрілка вправо

Переглянути наступну папку

Alt + стрілка вгору

Переглянути батьківську папку

Ctrl + Shift + E

Показати всі папки над вибраною

Ctrl + прокручування коліщатка миші

Змінити розмір і вигляд піктограм файлів і папок

Alt + D

Вибрати адресний рядок

 Ctrl + E

 Вибрати поле пошуку

 Ctrl + F

 Вибрати поле пошуку


Сполучення клавіш для панелі завдань

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи з елементами на панелі завдань.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Shift + натискання кнопки панелі завдань

Швидко відкрити програму або інший її екземпляр

Ctrl + Shift + натискання кнопки панелі завдань

Відкрити програму від імені адміністратора

Shift + клацання кнопки панелі завдань правою кнопкою миші

Показати меню вікна для програми

Shift + клацання правою кнопкою миші кнопки для групи елементів панелі завдань

Показати меню вікна для групи

Ctrl + натискання кнопки для групи елементів панелі завдань

Переключатися між вікнами групи


Сполучення клавіш для вікна підключення до віддаленого робочого стола

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи з підключенням до віддаленого робочого стола.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Alt + Page Up

Переключатися між програмами зліва направо

Alt + Page Down

Переключатися між програмами справа наліво

Alt + Insert

Переключатися між програмами в тій послідовності, у якій їх було запущено.

Alt + Home

Відобразити меню "Пуск".

Ctrl + Alt + Break

Переключатися між режимом вікна та повноекранним режимом 

Ctrl + Alt + End

Відобразити діалогове вікно Безпека Windows

Alt + Delete

Відобразити системне меню.

Ctrl + Alt + мінус на цифровій клавіатурі

Скопіювати активне вікно клієнта в буфер обміну сервера терміналів (забезпечує таку саму функціональність, що й натискання сполучення клавіш Alt + Print Screen на локальному ПК).

Ctrl + Alt + плюс на цифровій клавіатурі

Скопіювати всю область вікон клієнта в буфер обміну сервера терміналів (забезпечує таку саму функціональність, що й натискання клавіші Print Screen на локальному ПК).

Ctrl + Alt + стрілка вправо

Переключитися з елементів керування віддаленим робочим столом на елемент керування в хост-програмі (наприклад, на кнопку або текстове поле). Може бути корисним, якщо елементи керування віддаленим робочим столом вбудовано в іншу програму (хост-програму).

Ctrl + Alt + стрілка вліво

Переключитися з елементів керування віддаленим робочим столом на елемент керування в хост-програмі (наприклад, на кнопку або текстове поле). Може бути корисним, якщо елементи керування віддаленим робочим столом вбудовано в іншу програму (хост-програму).

 

Примітка

Сполучення клавіш Ctrl + Alt + Break і Ctrl + Alt + End доступні під час усіх сеансів віддаленого робочого стола, навіть коли ви налаштували віддалений комп’ютер на розпізнавання відповідних сполучень клавіш для Windows.


Сполучення клавіш для Paint

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи з Paint.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Ctrl + N

Створити зображення

Ctrl + O

Відкрити наявне зображення

Ctrl + S

Зберегти зміни в зображенні

F12

Зберегти зображення як новий файл

Ctrl + P

Надрукувати зображення

Alt + F4

Закрити зображення та його вікно в Paint

Ctrl + Z

Скасувати зміну

Ctrl + Y

Повторити зміну

Ctrl + A

Виділити все зображення

Ctrl + X

Вирізати виділений фрагмент

Ctrl + C

Скопіювати виділений елемент до буфера обміну

Ctrl + V

Вставити виділений фрагмент із буфера обміну

Стрілка вправо

Перемістити виділення або активну фігуру на один піксель праворуч

Стрілка вліво

Перемістити виділення або активну фігуру на один піксель ліворуч

Стрілка вниз

Перемістити виділення або активну фігуру на один піксель вниз

Стрілка вгору

Перемістити виділення або активну фігуру на один піксель вгору

Esc

Скасувати виділення

Delete

Видалити виділений фрагмент

Ctrl + B

Установити жирний шрифт для виділеного тексту

Ctrl + плюс 

Збільшити ширину пензля, лінії або контуру фігури на один піксель

Ctrl + мінус

Зменшити ширину пензля, лінії або контуру фігури на один піксель

Ctrl + U

Підкреслити виділений текст

Ctrl + E

Відкрити діалогове вікно "Властивості"

Ctrl + W

Відкрити діалогове вікно "Змінення розміру й нахилу"

Ctrl + Page Up

Збільшити масштаб

Ctrl + Page Down

Зменшити масштаб

F11

Переглянути зображення в повноекранному режимі

Ctrl + R

Відобразити або приховати лінійку

Ctrl + G

Відобразити або приховати лінії сітки

 F10 або Alt

 Відобразити підказки клавіш

 Shift + F10

 Показати поточне контекстне меню

 F1

 Відкрити довідку Paint


Сполучення клавіш для WordPad

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи з WordPad.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Ctrl + N

Створити документ

Ctrl + O

Відкрити наявний документ

Ctrl + S

Зберегти зміни в документі

F12

Зберегти документ як новий файл

Ctrl + P

Надрукувати документ

Alt + F4

Закрити WordPad

Ctrl + Z

Скасувати зміну

Ctrl + Y

Повторити зміну

Ctrl + A

Виділити весь документ

Ctrl + X

Вирізати виділений фрагмент

Ctrl + C

Скопіювати виділений елемент до буфера обміну

Ctrl + V

Вставити виділений фрагмент із буфера обміну

Ctrl + B

Зробити виділений текст жирним

Ctrl + I

Застосувати курсив до виділеного тексту

Ctrl + U

Підкреслити виділений текст

Ctrl + знак рівняння

Зробити виділений текст підрядковим

Ctrl + Shift + знак рівняння

Зробити виділений текст надрядковим

Ctrl + L

Вирівняти текст за лівим краєм

Ctrl + E

Вирівняти текст по центру

Ctrl + R

Вирівняти текст за правим краєм

Ctrl + J

Вирівняти текст за шириною

Ctrl + 1

Установити одинарний міжрядковий інтервал

Ctrl + 2

Установити подвійний міжрядковий інтервал

Ctrl+5

Установити полуторний міжрядковий інтервал

Ctrl + Shift + знак "більше"

Збільшити розмір шрифту

Ctrl + Shift + знак "менше"

Зменшити розмір шрифту

Ctrl + Shift + A

Зробити всі символи великими

Ctrl + Shift + L

Змінити стиль маркерів

Ctrl + D

Вставити малюнок Microsoft Paint

Ctrl + F

Знайти текст у документі

F3

Знайти наступний екземпляр тексту в діалоговому вікні "Пошук"

Ctrl + H

Замінити текст у документі

 Ctrl + стрілка вліво

 Перемістити курсор на одне слово ліворуч

 Ctrl + стрілка вправо

 Перемістити курсор на одне слово праворуч

 Ctrl + стрілка вгору

 Перемістити курсор до попереднього рядка

 Ctrl + стрілка вниз

 Перемістити курсор до наступного рядка

 Ctrl + Home

 Перейти на початок документа

 Ctrl + End

 Перейти в кінець документа

 Ctrl + Page Up

 Перейти на одну сторінку вище

 Ctrl + Page Down

 Перейти на одну сторінку нижче

 Ctrl + Delete

 Видалити наступне слово

 F10

 Відобразити підказки клавіш

 Shift + F10

 Показати поточне контекстне меню

 F1

 Відкрити довідку WordPad


Сполучення клавіш для програми "Калькулятор"

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи з програмою "Калькулятор".

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Alt + 1

Переключитись у звичайний режим

Alt + 2

Переключитися в інженерний режим

Alt+3

Переключитися в режим програмування

Alt+4

Переключитися в режим статистики

Ctrl + E

Відкрити обчислення дати

Ctrl + H

Активувати або вимкнути ведення журналу обчислень

Ctrl + U

Відкрити перетворення одиниць виміру

Alt + C

Підрахувати або виконати обчислення дат і аркушів

F1

Відкрити довідку програми "Калькулятор"

Ctrl + Q

Натиснути кнопку M-

Ctrl + P

Натиснути кнопку M + 

Ctrl + M

Натиснути кнопку MS

Ctrl + R

Натиснути кнопку MR

CTRL + L

Натиснути кнопку MC

%

Натиснути кнопку %

F9

Натиснути кнопку + /–

/

Натиснути кнопку /

*

Натиснути кнопку *

+

Натиснути кнопку 

-

Натиснути кнопку 

R

Натиснути кнопку 1/×

@

Натиснути кнопку квадратного кореня

0–9

Натиснути кнопку з цифрою (0–9)

=

Натиснути кнопку "="

.

Натиснути кнопку "." (крапка)

Backspace

Натиснути кнопку Backspace

Esc

Натиснути кнопку C

Del

Натиснути кнопку CE

Ctrl + Shift + D

Очистити журнал обчислень

F2

Редагувати журнал обчислень

Стрілка вгору

Перейти вгору в журналі обчислень

Стрілка вниз

Перейти вниз у журналі обчислень

Esc

Скасувати редагування журналу обчислень

Enter

Виконати перерахунок журналу обчислень після редагування

F3

Вибрати Градуси в інженерному режимі

F4

Вибрати Радіани в інженерному режимі

F5

Вибрати Гради в інженерному режимі

І

Натиснути кнопку Inv в інженерному режимі

D

Натиснути кнопку Mod в інженерному режимі

Ctrl + S

Натиснути кнопку sinh в інженерному режимі

Ctrl + O

Натиснути кнопку cosh в інженерному режимі

Ctrl + T

Натиснути кнопку tanh в інженерному режимі

(

Натиснути кнопку ( в інженерному режимі

)

Натиснути кнопку ) в інженерному режимі

 N

 Натиснути кнопку ln в інженерному режимі

 ;

 Натиснути кнопку Int в інженерному режимі

 S

 Натиснути кнопку sin в інженерному режимі

 O

 Натиснути кнопку cos в інженерному режимі

 Т

 Натиснути кнопку tan в інженерному режимі

 М

 Натиснути кнопку dms в інженерному режимі

 P

 Натиснути кнопку pi в інженерному режимі

 V

 Натиснути кнопку F-E в інженерному режимі

 X

 Натиснути кнопку Exp в інженерному режимі

 Q

 Натиснути кнопку x^2 в інженерному режимі

 Y

 Натиснути кнопку x^y в інженерному режимі

 #

 Натиснути кнопку x^3 в інженерному режимі

 L

 Натиснути кнопку log в інженерному режимі

 !

 Натиснути кнопку n! в інженерному режимі

 Ctrl + Y

 Натиснути кнопку y√x в інженерному режимі

 Ctrl + B

 Натиснути кнопку 3√x в інженерному режимі

 Ctrl + G

 Натиснути кнопку 10x в інженерному режимі

 F5

 Вибрати Hex у режимі програмування

 F6

 Вибрати Dec у режимі програмування

 F7

 Вибрати Oct у режимі програмування

 F8

 Вибрати Bin у режимі програмування

 F12

 Вибрати Qword у режимі програмування

 F2

Вибрати Dword у режимі програмування 

 F3

 Вибрати Word у режимі програмування

 F4

 Вибрати Byte у режимі програмування

 K

 Натиснути кнопку RoR у режимі програмування

 J

 Натиснути кнопку RoL у режимі програмування

 <

 Натиснути кнопку Lsh у режимі програмування

 >

 Натиснути кнопку Rsh у режимі програмування

 %

 Натиснути кнопку Mod у режимі програмування

 (

Натиснути кнопку ( в режимі програмування

 Натиснути кнопку ) в режимі програмування

 |

 Натиснути кнопку Or у режимі програмування

 ^

 Натиснути кнопку Xor у режимі програмування

 ~

 Натиснути кнопку Not у режимі програмування

 &

 Натиснути кнопку And у режимі програмування

 A–F

Натиснути кнопки AF у режимі програмування

 ПРОБІЛ

 Переключає значення біта в режимі програмування

 A

 Натиснути кнопку Average у режимі статистики

 Ctrl + A

 Натиснути кнопку Average Sq у режимі статистики

 S

  Натиснути кнопку Sum у режимі статистики

Ctrl + S 

 Натиснути кнопку Sum Sq в режимі статистики

 Т

  Натиснути кнопку S.D. в режимі статистики

 Ctrl + T

  Натиснути кнопку Inv S.D. в режимі статистики

 D

 Натиснути кнопку CAD у режимі статистики


Сполучення клавіш для журналу Windows

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи з журналом Windows.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Ctrl + N

Створити нотатку

Ctrl + O

Відкрити нещодавно використану нотатку

Ctrl + S

Зберегти зміни в нотатці

Ctrl + Shift + V

Перемістити нотатку до певної папки

Ctrl + P

Надрукувати нотатку

Alt + F4

Закрити нотатку та її вікно журналу

Ctrl + Z

Скасувати зміну

Ctrl + Y

Повторити зміну

Ctrl + A

Виділити всі елементи на сторінці

Ctrl + X

Вирізати виділений фрагмент

Ctrl + C

Скопіювати виділений елемент до буфера обміну

 Ctrl + V

 Вставити виділений фрагмент із буфера обміну

 Esc

 Скасувати виділення

 Delete

 Видалити виділений фрагмент

 Ctrl + F

 Здійснити простий пошук

 Ctrl + G

 Перейти на сторінку

 F5

 Оновити результати пошуку

 F5

 Оновити список нотаток

 F6

 Переключатися між списком нотаток і нотаткою

 Ctrl + Shift + С

 Відображати контекстне меню для заголовків стовпців у списку нотаток

F11 

 Переглянути нотатку в повноекранному режимі

 F1

 Відкрити довідку журналу


Сполучення клавіш для засобу перегляду довідки Windows

У таблиці нижче наведено сполучення клавіш для роботи із засобом перегляду довідки.

Клавіша або сполучення клавіш

Дія

Alt + C

Відобразити зміст довідки

Alt + N

Відобразити меню "Параметри підключення"

F10

Відобразити меню "Параметри"

Alt + стрілка вліво

Повернутися до попереднього переглянутого розділу

Alt + стрілка вправо

Перейти до наступного (раніше переглянутого) розділу

Alt + A

Відобразити сторінку підтримки користувачів

Alt + Home

Відобразити домашню сторінку "Довідка та підтримка"

Home

Перейти до початку розділу

End

Перейти в кінець розділу

Ctrl + F

Знайти в поточному розділі

Ctrl + P

Друкувати розділ

 F3

 Перемістити курсор до поля пошуку