F1 - Допомога
F2 - Перейменувати файл
F3 - Дивитися файл
F4 - Редагувати файл
F5 - Копіювати файл
F6 - Перейменувати / перемістити файл
F7 - Створити папку
F8 - Видалити файл (каталог)
F10 - Файлові асоціації
Shift + Esc - Згорнути Total Commander

ALT + F1 - Виброр диска лівої панелі
ALT + F2 - Виброр диска правій панелі
ALT + F4 - Закрити Total Commander
ALT + F5 - Запакувати вибрані файли
ALT + F6 (або ALT + F9) - Розпакувати всі файли з архіву під курсором
ALT + F7 - Пошук файлів
ALT + F8 - Відкрити історію виконаних команд в командрой рядку
ALT + Shift + F9 - Перевірка цілісності архіву
ALT + F10 - Дивитися "дерево" каталогів
ALT + стрілка вниз - Відкрити список недавно відвіданих каталогів
ALT + A - Зміна атрибутів файлу
ALT + B - Показати / скрутили панель швидкого запуску

Shift + F2 - Порівняти список файлів панелей
Shift + F4 - Створити новий текстовий файл
Shift + F5 - копіювати файли (з перейменуванням) в поточний каталог
CTRL + Shift + F5 - Створити ярлик для файлу в каталозі-приймачі
Shift + F6 - Перейменувати файл в поточному каталозі

Робота з правим цифровим блоком клавіатури:
"NUM +" - Виділити файли
"NUM -" - Зняти виділення файлів
"NUM *" - Інвертувати виділення
CTRL + "NUM +" - Вибрати все
CTRL + "NUM -" - Зняти виділення
ALT + "NUM +" - Виділити всі файли каталогу з таким же розширенням як у файлу під курсором

CTRL + Стрілка вліво / право - Відкрити папку в іншій панелі
CTRL + F1 - Короткий вид (тільки імена)
CTRL + F2 - Докладний вид (всі деталі)
CTRL + F3 - Сортувати по імені
CTRL + F4 - Сортувати по розширенню
CTRL + F5 - Сортувати за часом
CTRL + F6 - Сортувати за розміром
CTRL + F7 - Без сортування
CTRL + F8 - Показати дерево каталогів
CTRL + F10 - Показати всі файли
CTRL + F11 - Показати тільки програми
CTRL + F12 - Показати файли за вибором

CTRL + B - Розширений перегляд каталогу: Показати всі файли в поточному каталозі і в підкаталогах одним списком
CTRL + D - Відкрити список гарячих каталогів
Ctrl + R - Оновити вміст вікна
CTRL + L - Підрахувати займане місце (для вибраних файлів)
CTRL + M - Групове перейменування файлів
CTRL + P - Копіювати шлях в командний рядок
CTRL + Q - Відкрити вікно панелі швидкого перегляду
CTRL + Shift + F1 - перегляд файлів як в провіднику
CTRL + R - Оновити вміст каталогу
CTRL + T - Створити вкладку для папки
CTRL + W - Видалити вкладку папки
CTRL + U - Поміняти місцями панелі
CTRL + G - Вертикальне розташування панелей

TAB або CTRL + I - Перемикання між панелями
INSERT або Пропуск - Виділити файл або папку
ENTER - Відкрити каталог (архів), виконати програму, запустити пов'язану програму, виконати команду в командному рядку.
ALT + Shift + ENTER - Підрахунок займаного обсягу каталогу (з підкаталогами) в цій папці.

Робота з FTP:
CTRL + F - З'єднатись з FTP сервером
CTRL + Shift + F - Відключити FTP сервера
CTRL + N - Нове FTP з'єднання.