Навігація:
Вперед - Alt + стрілка вправо
Назад Alt + стрілка вліво
Домашня сторінка - Alt + Home
Оновити сторінку F5, Ctrl + R
Примусове оновлення (не використовувати закешовану дані) - Ctrl + F5, Ctrl + Shift + R
Відкрити файл - Ctrl + O
Зупинити - Esc

Поточна сторінка:
Відновити розмір шрифту - Ctrl + 0

Вихідний код сторінки Ctrl + U
Перейти в кінець сторінки - End
Перейти на початок сторінки - Home
Переміститися в попередній фрейм (на сторінках з фреймами) - Shift + F6
Друк - Ctrl + P
Зберегти сторінку як - Ctrl + S
Збільшити розмір шрифту - Ctrl + +
Зменшити розмір шрифту - Ctrl + -

Виправлення:
Вставити - V
Виділити все Ctrl + A
Вирізати - Ctrl + X
Копіювати Ctrl + C
Скасувати - Ctrl + Z
Повторити - Ctrl + Y, Ctrl + Shift + Z
Видалити - Delete

Пошук:
Знайти далі - F3, Ctrl + G
Знайти на цій сторінці - Ctrl + F
Знайти попереднє збіг - Shift + F3
Пошук в Інтернеті - Ctrl + K, Ctrl + E, Ctrl + J

Вікна та Виберіть:
Вибрати вкладку по її порядковому номеру (від 1 до 8) - CtrlAlt + (1 - 8)
Вибрати останню вкладку - Ctrl + Alt + 9
Закрити вкладку - Ctrl + W, Ctrl + F4
Закрити вікно - Ctrl + Shift + W, Alt + F4
Нова вкладка - Ctrl + T
Нове вікно - Ctrl + N
Відкрити адресу в новій вкладці
(З адресного рядка або панелі пошуку) - Alt + Enter
Скасувати закриття вкладки - Ctrl + Shift + T
Перейти до попередньої вкладки - Ctrl + Page Up
Перейти до наступної вкладки - Ctrl + Page Down

Інструменти:
Включити / виключити режим активного курсора - F7
Додати всі вкладки в закладки - Ctrl + Shift + D
Додати сторінку в закладки - Ctrl + D
Журнал відвідувань - Ctrl + H
Завантаження - Ctrl + J, Ctrl + Y
Закладки - Ctrl + B, Ctrl + I
Видалити особисті дані - Ctrl + Shift + Del

Різне:
Вибір або управління пошуковими машинами
(Коли курсор знаходиться в рядку пошуку) - Alt + стрілка вгору, Alt + стрілка вниз, F4
Виділити весь текст в панелі адреси - Ctrl + L
Доповнити адресу доменним суфіксом .com - Ctrl + Enter
Доповнити адресу доменним суфіксом .net - Shift + Enter
Доповнити адресу доменним суфіксом .org - Ctrl + Shift + Enter
Повноекранний режим - F11