Основні клавіатурні команди


Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Жест Опис
Зупинити мовлення контрол контрол Двопальцевий дотик Миттєво зупиняє мовлення
Тимчасово призупинити мовлення шіфт шіфт немає Миттєво тимчасово призупиняє мовлення. Натисніть повторно для продовження мовлення (якщо пауза підтримується поточним синтезатором)
Меню NVDA NVDA+n NVDA+n Подвійний дотик двома пальцями Відкриває меню NVDA, яке дозволяє отримати доступ до параметрів програми, інструментів, довідки та інших налаштувань програми
Перемкнути режими озвучення NVDA+s NVDA+S немає Перемикає режими озвучення між станами мовлення, сигнали та вимкнено.
Увімкнути або вимкнути режим допомоги при вводі NVDA+1 NVDA+1 немає При натисненні будь-якої клавіші у цьому режимі NVDA повідомить назву клавіші та опис функції NVDA, асоційованої з нею.
Завершити роботу NVDA NVDA+q NVDA+q немає Завершує роботу NVDA
Пропустити наступну комбінацію клавіш NVDA+f2 NVDA +f2 немає| Повідомляє NVDA, що наступне натиснення клавіш треба передати напряму до активного застосунку, навіть якщо його вже закріплено за функцією NVDA.
увімкнути чи вимкнути режим сну для програми NVDA+шіфт+s NVDA+шіфт+z немає Режим сну повністю вимикає команди NVDA та мовний/брайлівський вивід для активного застосунку. Це найчастіше використовується для програм, які надають власні можливості читання з екрану. Натисніть комбінацію знову, щоб вийти з режиму сну.


Повідомлення системної інформації

Ім'я Клавіша Опис
Інформація про поточну дату та час NVDA+f12 Натисніть один раз, аби дізнатися про поточний час, натисніть двічі для отримання інформації про поточну дату
Повідомити стан батареї NVDA+шіфт+b Повідомляє стан батареї, тобто, чи увімкнене живлення від джерела струму, та наскільки відсотків використаний наявний заряд.
Повідомити текст у буфері обміну NVDA+c Повідомляє текст у буфері обміну, якщо він там є

Навігація за допомогою NVDA

Навігація за допомогою системного фокуса

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Повідомити про поточне розташування фокуса NVDA+таб NVDA+таб повідомляє про поточну позицію фокуса або елемента керування. Натисніть двічі для посимвольного читання цієї інформації
Повідомити заголовок NVDA+t NVDA+t Промовляє заголовок поточного вікна. Натисніть двічі для посимвольного читання цієї інформації. Натисніть тричі для копіювання заголовка до буферу обміну
Читати вміст активного вікна NVDA+b NVDA+b Повідомляє інформацію про весь вміст активного вікна (корисно використовувати у діалогах)
Повідомити рядок стану NVDA+в кінець NVDA+шіфт+в кінець Повідомляє статусний рядок, якщо NVDA може його знайти. Також переносить туди навігатор

Навігація за допомогою системної каретки

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Читати все NVDA+стрілка вниз NVDA+a Починає читати від поточної позиції системної каретки, і переміщається далі за текстом
Читати поточний рядок NVDA+стрілка вгору NVDA+l Читає поточний рядок, на якому знаходиться системна каретка. Натисніть двічі для посимвольного читання.
Читати поточне виділення тексту NVDA+шіфт+стрілка вгору NVDA+шіфт+s Читає виділений текст
Наступне речення алт+стрілка вниз алт+стрілка вниз Переміщує каретку до наступного речення і промовляє його. (підтримується лише у Microsoft Word)
Попереднє речення алт+стрілка вгору алт+стрілка вгору Переміщує каретку на попереднє речення і промовляє його. (підтримується лише в Microsoft Word)


Коли ви знаходитесь у таблиці, то для вас доступні такі команди:

Ім'я Клавіша Опис
Перейти до попереднього стовпчика контрол+алтт+стрілка вліво переміщає системну каретку до попереднього стовпчика (у тому самому рядку)
Перейти до наступного стовпчика контрол+алт+стрілка вправо Переміщає системну каретку до наступного стовпчика (у тому самому рядку)
Перейти до попереднього рядка контрол+алт+стрілка вгору Переміщає системну каретку до попереднього рядка (стовпчик не змінюється)
Перейти до наступного рядка контрол+алт+стрілка вниз Переміщає системну каретку до наступного рядка (стовпчик не змінюється)


Об'єктна навігація

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Жест Опис
Повідомити про поточний об'єкт NVDA+додаткова5 NVDA+шіфт+o немає Повідомляє про поточний об'єкт навігатора. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для того, щоб скопіювати ім'я та значення об'єкта в буфер обміну.
Переміститися на батьківський об'єкт NVDA+додаткова8 NVDA+шіфт+стрілка вгору Пролистати вгору (об'єктний режим) Переходить до об'єкта, який містить поточний об'єкт
Перейти до попереднього об'єкта NVDA+додаткова4 NVDA+шіфт+стрілка вліво Пролистати вліво (об'єктний режим) Переходить до об'єкта, що знаходиться перед поточним об'єктом
Перейти до наступного об'єкта NVDA+додаткова6 NVDA+шіфт+стрілка вправо Пролистати вправо (об'єктний режим) Переходить до об'єкта, розміщеного після поточного об'єкта
Перейти до першого об'єкта, який міститься у поточному NVDA+додаткова2 NVDA+шіфт+стрілка вниз Пролистати вниз (об'єктний режим) Переходить до першого об'єкта, що міститься в поточному об'єкті
Перейти до об'єкта у фокусі NVDA+додатковий мінус NVDA+бекспейс немає Приводить навігатор до об'єкта, що зараз перебуває в системному фокусі, а переглядовий курсор приводить до позиції системної каретки, якщо можливо
Активувати об'єкт у поточній позиції навігатора NVDA+додатковий ентер NVDA+ентер Подвійний дотик Активовує поточний об'єкт (відповідає кліку мишки, натисканню клавіш "Ентер" або "Пробіл" як у системному фокусі)
Привести системний фокус або каретку до поточної позиції переглядового курсора NVDA+шіфт+додатковий мінус NVDA+шіфт+бекспейс немає Натисніть один раз, аби привести системний фокус до поточної позиції навігатора, натисніть двічи, аби привести системну каретку до позиції переглядового курсора
Повідомити про розташування переглядового курсора NVDA+додатковий деліт NVDA+деліт немає Читає інформацію про розташування тексту або об'єкта під переглядовим курсором. Наприклад, сюди може входити інформація про розташування курсора в документі у відсотковому співвідношенні, відстань від краю сторінки або ж точне розташування курсора на екрані. Подвійне натискання може надати детальнішу інформацію.

Перегляд тексту

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Жест Опис
Переміститися на верхній рядок перегляду шіфт+додаткова7 NVDA+контрол+на початок немає Переміщає курсор на верхній рядок поточного об'єкта
Перейти до попереднього рядка перегляду додаткова7 NVDA+стрілка вгору Пролистати вгору (текстовий режим) Переміщає курсор до попереднього рядка у поточному об'єкті
Повідомити поточний рядок перегляду додаткова8 NVDA+шіфт+. немає Читає поточний рядок об'єкта. Натисніть двічи для посимвольного читання, натисніть тричі для читання фонетичного опису символів.
Перейти до наступного рядка перегляду додаткова9 NVDA+стрілка вниз Пролистати вниз (текстовий режим) Переміщає переглядовий курсор до наступного рядка текстового перегляду
Перейти до найнижчого рядка перегляду шіфт+додаткова9 NVDA+контрол+в кінець немає Переміщає переглядовий курсор до останнього рядка текстового перегляду
Перейти до попереднього слова перегляду додаткова4 NVDA+контрол+стрілка вліво Пролистати двома пальцями вліво (текстовий режим) Переміщає переглядовий курсор на попереднє слово в тексті поточного об'єкта
Повідомити поточне слово додаткова5 NVDA+контрол+. немає Повідомляє слово, на якому знаходиться переглядовий курсор. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для читання фонетичного опису символів.
Перейти до наступного слова перегляду додаткова6 NVDA+контрол+стрілка вправо Пролистати двома пальцями вправо (текстовий режим) Переміщує переглядовий курсор на наступне слово в тексті поточного об'єкта
Переміститись на початок рядка шіфт+додаткова1 NVDA+на початок немає Переміщає переглядовий курсор на початок поточного рядка перегляду
Переміститись на попередній символ додаткова1 NVDA+стрілка вліво Пролистати вліво (текстовий режим) Переміщає переглядовий курсор на попередній символ у поточному рядку перегляду
Повідомити поточний символ перегляду додаткова2 NVDA+. немає Повідомляє символ у поточному рядку, на якому знаходиться переглядовий курсор. Натисніть двічи для фонетичного опису символа або прикладу, що починається із цього символа. Натисніть тричі для отримання ASCII та шіснадцятизначного значення символа.
Переміститись на наступний символ перегляду додаткова3 NVDA+стрілка вправо Пролистати вправо (текстовий режим) Переміщає переглядовий курсор на наступний символ у поточному рядку
Переміститися в кінець поточного рядка перегляду шіфт+додаткова3 NVDA+в кінець немає Переміщає переглядовий курсор у кінець поточного рядка перегляду
Читати все від переглядового курсора додатковий Плюс NVDA+шіфт+a Пролистати трьома пальцями вниз (текстовий режим) Читає від поточної позиції курсора, і переміщує його за текстом
Копіювати від переглядового курсора NVDA+f9 NVDA+f9 немає Помічає поточну позицію переглядового курсора в тексті як початкову для виділення чи копіювання. Копіювання не буде виконано доти, поки ви не вкажете NVDA кінцеву позицію, до якої копіювати
Копіювати до переглядового курсора NVDA+f10 NVDA+f10 немає Одноразове натискання виділяє весь текст від попередньо встановленої початкової помітки до позиції переглядового курсора; подвійне натискання копіює текст в буфер обміну. Після натискання цієї комбінації клавіш текст потрапить до буфера обміну Windows.
Повідомити форматування тексту NVDA+f NVDA+f немає Повідомляє форматування тексту в місці розташування переглядового курсора

Режими перегляду

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Жест Опис
Перейти до наступного режиму перегляду NVDA+додаткова7 NVDA+сторінка Вгору двопальцеве пролистування вгору Переходить до наступного доступного режиму перегляду
Перейти до попереднього режиму перегляду NVDA+додаткова1 NVDA+сторінка Вниз двопальцеве пролистування вниз Переходить до попереднього доступного режиму перегляду


Навігація за допомогою мишки

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Клікнути лівою кнопкою мишки додатковий Знак ділення NVDA+[ Здійснює одноразовий клік лівою кнопкою мишки. Для того, щоб здійснити подвійний лівий клік, натисніть ці клавіші швидко двічі
Заблокувати ліву кнопку мишки shift+додатковий Знак ділення NVDA+shift+контрол+[ Блокує ліву кнопку мишки. Натисніть повторно для розблокування. Для того, щоб здійснити перетягування за допомогою мишки, заблокуйте ліву кнопку мишки і перетягніть необхідний об'єкт у потрібне місце, використовуючи або фізичну мишку або інші команди переміщення мишки. Після цього розблокуйте ліву кнопку
Клік правою кнопкою мишки додатковий Знак множення NVDA+] Виконує одноразовий клік правою кнопкою мишки.
Заблокувати праву кнопку мишки shift+додатковий Знак множення NVDA+shift+контрол+] Блокує праву кнопку мишки. Натисніть ще раз для розблокування. Для того, щоб здійснити перетягування за допомогою мишки, заблокуйте праву кнопку мишки і перетягніть необхідний об'єкт у потрібне місце, використовуючи або фізичну мишку або інші команди переміщення мишки. Після цього розблокуйте праву кнопку мишки
Перемістити мишку до поточної позиції об'єктного навігатора NVDA+додатковий Знак ділення NVDA+шіфт+m Переміщає вказівник мишки до позиції переглядового курсора і об'єктного навігатора
Привести навігатор до об'єкта під вказівником мишки NVDA+додатковий Знак множення NVDA+шіфт+n Приводить навігатор до елемента, який розміщений під вказівником мишки


Режим огляду

Ім'я Клавіша Опис
Переключитися між режимами огляду і редагування NVDA+Пробіл Перемикає між режимами огляду та редагування, і навпаки
Вийти з режиму редагування Ескейп Повертає вас назад до режиму огляду, якщо NVDA автоматично перейшла в режим редагування
Оновити документ в режимі огляду NVDA+f5 Перезавантажує поточний вміст документа (корисно тоді, коли здається, що певна частина вмісту сторінки відсутня. Не підтримується в Microsoft Word і Outlook.)
Знайти NVDA+контрол+f Відкриває вікно, яке дозволяє знайти потрібний вам текст у документі
Знайти далі NVDA+f3 Знайти в документі наступний фрагмент тексту, який ви шукали раніше
Знайти попереднє NVDA+шіфт+f3 Знайти в документі попередній фрагмент тексту, який ви шукали раніше
Відкрити детальний опис NVDA+d Відкриває нове вікно, яке містить детальний опис для елемента, на якому ви знаходитесь, якщо він містить такий опис.


Навігація за допомогою літер

Нижченаведені клавіші переміщають вас на наступний доступний елемент, використовуйте Shift+літера для переміщення на попередній доступний елемент:

 • h: заголовок
 • l: список
 • i: елемент списку
 • t: таблиця
 • k: посилання
 • n: текст, який не є посиланням
 • f: поле форми
 • u: невідвідане посилання
 • v: відвідане посилання
 • e: поле редагування
 • b: кнопка
 • x: прапорець
 • c: комбінований список
 • r: радіокнопка
 • q: цитата
 • s: роздільник
 • m: фрейм
 • g: графічне зображення
 • d: орієнтир
 • o: вбудований об'єкт
 • 1 до 6: заголовки від першого до шостого рівня відповідно
 • a: анотація (коментар, редакторська ревізія і тому подібне)


Для переміщення на початок або за межі вмісту з елементами, наприклад, списку чи таблиці:

Ім'я Клавіша Опис
Переміститись на початок вмісту шіфт+кома (при англ. розкладці клавіатури) переміщає на початок вмісту з елементами (на початок списку чи таблиці) від поточної позиції курсора
Переміститися за межі вмісту кома (при англ. розкладці клавіатури) Переміщається за межі вмісту з елементами (наприклад, за межі списку чи таблиці) від поточної позиції курсора


Для вимкнення та увімкнення навігації за допомогою літер в NVDA у поточному документі використовуйте комбінацію клавіш NVDA+шіфт+пробіл.

Список елементів

Ім'я Клавіша Опис
Список елементів у режимі огляду NVDA+f7 Відкриває діалог зі списком елементів різних типів, таких, як посилання, заголовки та орієнтири у поточному документі


Вбудовані об'єкти

Ім'я Клавіша Опис
Повернутися до режиму огляду NVDA+control+пробіл Переміщає фокус із вбудованого об'єкта назад до документа, що його містить

Читання математичних виразів


Інтерактивна навігація

Ім'я Клавіша Опис
Взаємодіяти з математичним виразом NVDA+алт+m Починає взаємодію з математичним виразом.

Специфічні команди NVDA для різноманітних програм


Microsoft Word

Автоматичне читання заголовків рядків та стовпчиків

Ім'я Клавіша опис
Встановити заголовки стовпчиків NVDA+shift+c Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка в рядку, який містить заголовки стовпчиків, які автоматично читаються при переміщенні по стовпчиках під цим рядком. Подвійне натискання скидає це налаштування.
Встановити заголовки рядків NVDA+shift+r Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка у стовпчику, який містить заголовки рядків, котрі автоматично читаються при переміщенні по рядках за цим стовпчиком. Подвійне натискання скидає це налаштування.


Режим огляду в Microsoft Word

Для увімкнення та вимкнення режиму огляду в Microsoft Word натискайте NVDA+space.

Список елементів

Перебуваючи в режимі огляду у Microsoft Word, ви можете отримати список елементів документа, натиснувши комбінацію клавіш NVDA+f7.

Читання комментарів

Щоб прочитати будь-які коментарі у поточній позиції каретки, натисніть NVDA+alt+c.


Microsoft Excel

Автоматичне читання заголовків рядків та стовпчиків

Ім'я Клавіша опис
Встановити заголовки стовпчиків NVDA+shift+c Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка в рядку, який містить заголовки стовпчиків, які автоматично читаються при переміщенні по стовпчиках під цим рядком. Подвійне натискання скидає це налаштування.
Встановити заголовки рядків NVDA+shift+r Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка у стовпчику, який містить заголовки рядків, котрі автоматично читаються при переміщенні по рядках за цим стовпчиком. Подвійне натискання скидає це налаштування.


Список елементів

Для відкриття списку елементів у Excel, натисніть NVDA+f7.

Читання комментарів

Для читання будь-яких коментарів поточної комірки у фокусі натискайте NVDA+alt+c.

Читання захищених комірок

Щоб переміститися на заблоковану комірку, перейдіть в режим огляду по NVDA+пробіл, а потім використовуйте стандартні команди переміщення для Excel, такі як клавіші стрілок для переходу між комірками поточного листа.


Microsoft PowerPoint

Ім'я Клавіша Опис
Увімкнути голосове читання приміток контрол+шіфт+s В поточному слайд-шоу ця команда дозволяє перемикатися між голосовими примітками поточного слайда і його вмістом. Це впливає лише на те, що промовлятиме NVDA, а не на те, що відображається на екрані.


Foobar2000

Ім'я Клавіша Опис
Читати інформацію про час, що залишився контрол+шіфт+r Читає, скільки залишилося часу звучати доріжці, яка відтворюється у поточний момент, якщо, звісно, вона відтворюється


Miranda IM

Ім'я Клавіша Опис
Читати останні повідомлення NVDA+контрол+1-4 Читає одне з останніх повідомлень, які надійшли нещодавно, в залежності від натиснутої цифри; Наприклад, NVDA +контрол+2 читає передостаннє повідомлення з тих, які надійшли нещодавно.


Poedit

Ім'я Клавіша Опис
Читати вікно коментарів контрол+шіфт+c Читає вміст у вікні коментарів.
Читати вікно приміток для перекладачів контрол+шіфт+a Читає примітки для перекладачів.


Skype

Під час діалогу в чаті:

Ім'я Клавіша Опис
Читати останні повідомлення NVDA+контрол+1-0 Читає одне з останніх повідомлень, які надійшли нещодавно, в залежності від натиснутої цифри, і переміщає туди переглядовий курсор; Наприклад, NVDA +контрол+2 читає передостаннє повідомлення з тих, які надійшли нещодавно.


Kindle для PC

Ви можете вручну перемикатися на наступну сторінку клавішею сторінка вниз або на попередню сторінку клавішею pageUp.

Виділення тексту

Після того, як вы виділили текст, натисніть клавішу applications (контекстне меню) або shift+f10 для відображення меню з можливими діями з выділеним.

Конфігурація NVDA


Параметри

Вибір синтезатора (NVDA+control+s)

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Режим приглушування звуку NVDA + shift + d NVDA + shift + d У Windows 8 і пізніших версіях ця опція дозволяє вам вибрати, чи зменшувати гучність інших додатків, коли NVDA розмовляє, або весь час, поки NVDA працює.

Голоси... (NVDA+control+v)

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Рівень символів/пунктуації NVDA+p NVDA+p Тут можна обрати кількість знаків пунктуації та інших символів, які промовлятимуться як слова.

Кільце параметрів синтезатора

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Перейти до наступного налаштування синтезатора NVDA+контрол+стрілка вправо NVDA+шіфт+контрол+стрілка вправо Переходить до наступного від поточного налаштування голосу і коли кільце налаштувань закінчується, то продовжує рух від початку
Перейти до попереднього налаштування NVDA+контрол+стрілка вліво NVDA+шіфт+контрол+стрілка вліво Переходить до попереднього від поточного налаштування голосу і, якщо список закінчується, то переходить до першого налаштування
Збільшити поточне налаштуваня NVDA+контрол+стрілка вгору NVDA+шіфт+контрол+стрілка вгору збільшує значення налаштувань того параметра, який ви обрали. Наприклад, збільшує висоту, гучність, швидкість, змінює голос на наступний.
Зменшити поточне налаштування NVDA+контрол+стрілка вниз NVDA+шіфт+контрол+стрілка вниз Зменшує параметр вибраного налаштування. Наприклад, зменшує висоту, швидкість, гучність, змінює голос на попередній


Налаштування брайля

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Брайль прив'язаний до: NVDA+control+t NVDA+control+t Цей параметр дозволяє вам вибрати, з чим повинен бути асоційований ьбрайль: чи з системним фокусом, чи з об'єктним навігатором/переглядовим курсором.


Налаштування клавіатури... (NVDA+control+k)

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Промовляти символи при введенні NVDA+2 NVDA+2 Якщоувімкнено, NVDA промовлятиме усі символи, які ви вводите.
Промовляти слова при введенні NVDA+3 NVDA+3 Якщо увімкнено, NVDA промовлятиме усі слова, які ви вводите.
Промовляти командні клавіші NVDA+4 NVDA+4 Якщо увімкнено, NVDA промовлятиме назви усіх клавіш, які не є символами. Це стосується також комбінацій клавіш контрол+буква та інших.

Налаштування мишки (NVDA+control+m)

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Увімкнути відстеження мишки NVDA+m NVDA+m Якщо увімкнено, NVDA читатиме текст під вказівником мишки. Це дозволить вам, шляхом фізичного переміщення мишки, знайти потрібний об'єкт замість того, щоб шукати його за допомогою навігатора.


Переглядовий курсор...

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Переміщувати за фокусом клавіатури NVDA+7 NVDA+7 Якщо увімкнено, переглядовий курсор завжди слідуватиме за фокусом клавіатури при його зміні.
Переміщувати за системною кареткою NVDA+6 NVDA+6 Якщо увімкнено, переглядовий курсор слідуватиме за системною кареткою завжди при переміщенні останньої.


Представлення об'єкта (NVDA+контрол+o)

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Виведення індикаторів виконання NVDA+u NVDA+u Цей параметр дозволяє вам вказати, яким способом NVDA повідомлятиме вам про індикатори виконання.
Повідомляти про зміни динамічного контенту NVDA+5 NVDA+5 Перемикає читання нового вмісту для окремих елементів управління, таких як термінали та вікна програм інтернет-спілкування.


Режим огляду (NVDA+контрол+b)

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Використовувати екранне представлення NVDA+v NVDA+v Цей параметр дозволяє вам отримувати інформацію на екрані у такому вигляді, як вона виглядає візуально.


Збереження та перезавантаження конфігурації

Ім'я Desktop-розкладка Laptop-розкладка Опис
Зберегти конфігурацію NVDA+контрол+c NVDA+control+c зберігає вашу поточну конфігурацію, аби ви не втратили її під час наступному запуску NVDA
Повернутися до збереженої конфігурації NVDA+контрол+r NVDA+контрол+r завантажує останню збережену конфігурацію NVDA. Натисніть один раз, щоб повернутися до попередньо збереженої конфігурації або ж тричі - для повернення конфігурації NVDA до стандартних налаштувань програми.


Профілі конфігурації

Основне керування

 • NVDA+контрол+p: Показує діалогове вікно "Конфігураційні профілі".

 

Підтримувані брайлівські дисплеї

Серії Focus/PAC Mate від Freedom Scientific

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад topRouting1 (перша комірка на дисплеї)
Прокрутити вперед topRouting20/40/80 (остання комірка на дисплеї)
Прокрутити назад leftAdvanceBar
Прокрутити вперед rightAdvanceBar
Перемкнути прив'язку брайля до leftGDFButton+rightGDFButton
Перемкнути дію, призначену на ліве коліщатко wiz leftWizWheelPress
Повернутися назад, використовуючи ліве коліщатко wiz |leftWizWheelUp
Перейти вперед, використовуючи ліве коліщатко wiz leftWizWheelDown
Перемкнути дію, призначену на праве коліщатко wiz rightWizWheelPress
Повернутися назад, використовуючи праве коліщатко wiz |rightWizWheelUp
Перейти вперед, використовуючи праве коліщатко wiz rightWizWheelDown
Перейти до брайлівської комірки routing
бекспейс крапка7
ентер крапка8
шіфт+таб брайлівський пробіл+крапка1+крапка2
таб брайлівський пробіл+крапка4+крапка5
стрілка вгору брайлівський пробіл+крапка1
стрілка вниз брайлівський пробіл+крапка4
контрол+стрілка вліво брайлівський пробіл+крапка2
контрол+стрілка вправо брайлівський пробіл+крапка5
стрілка вліво брайлівський пробіл+крапка3
стрілка вправо брайлівський пробіл+крапка6
клавіша "на початок" брайлівський пробіл+крапка1+крапка3
клавіша "в кінець" брайлівський пробіл+крапка4+крапка6
контрол+клавіша "на початок" брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка3
контрол+клавіша "в кінець" брайлівський пробіл+крапка4+крапка5+крапка6
алт брайлівський пробіл+крапка1+крапка3+крапка4
алт+таб брайлівський пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5
ескейп брайлівський пробіл+крапка1+крапка5
windows брайлівський пробіл+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6
пробіл брайлівський пробіл
windows+d (згорнути всі вікна) брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5+крапка6
Повідомити поточний рядок брайлівський пробіл+крапка1+крапка4
увійти до меню NVDA брайлівський пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5


Для нових моделей Focus, а саме - focus 40, focus 80 і focus blue, у яких є клавіші rocker bar:

Ім'я Клавіша
Перейти на попередній рядок leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Перейти на наступний рядок leftRockerBarDown, rightRockerBarDown


Лише для Focus 80:

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Прокрутити вперед leftBumperBarDown, rightBumperBarDown


Optelec ALVA BC640/680

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад t1
Перейти на попередній рядок t2
Перейти на наступний рядок t4
Прокрутити вперед t5
перейти до брайлівської комірки routing
шіфт+таб sp1
алт sp2
ескейп sp3
таб sp4
стрілка вгору spUp
стрілка вниз spDown
стрілка вліво spLeft
стрілка вправо spRight
ентер spEnter
Меню NVDA sp1+sp3
windows+d (згорнути всі вікна) sp1+sp4
Клавіша windows sp2+sp3
Клавіши alt+tab sp2+sp4


Дисплеї Handy Tech

Ім'я Клавіша
Прокрутити брайлівський дисплей назад left, up
Прокрутити брайлівський дисплей вперед right, down
Перейти на попередній рядок b4
Перейти на наступний рядок b5
перейти до брайлівської комірки routing
шіфт+таб esc
алт b2+b4+b5
ескейп b4+b6
таб enter
ентер esc+enter
стрілка вгору leftSpace
стрілка вниз rightSpace
Меню NVDA b2+b4+b5+b6
Конфігурація Handy Tech b4+b8


MDV Lilli

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад LF
Прокрутити вперед RG
Перейти на попередній рядок UP
Перейти на наступний рядок DN
Перейти до брайлівської комірки route
шіфт+таб SLF
таб SRG
алт+таб SDN
алт+шіфт+таб SUP


Брайлівські дисплеї Baum/Humanware/APH

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад d2
Прокрутити вперед d5
Перейти на попередній рядок d1
Перейти на наступний рядок d3
Перейти до брайлівської комірки routing


Для дисплеїв, які мають джойстик:

Ім'я Клавіша
стрілка вгору up
стрілка вниз down
стрілка вліво left
стрілка вправо right
ентер select


hedo ProfiLine USB

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад K1
Прокрутити вперед K3
Перейти на попередній рядок B2
Перейти на наступний рядок B5
Перейти до брайлівської комірки routing
Перемкнути прив'язку брайля до K2
Читати все B6


hedo MobilLine USB

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад K1
Прокрутити вперед K3
Перейти на попередній рядок B2
Перейти на наступний рядок B5
Перейти до брайлівської комірки routing
Перемкнути прив'язку брайля до K2
Читати все B6


HumanWare Brailliant BI/B Series

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад left
Прокрутити вперед right
Перейти на попередній рядок up
Перейти на наступний рядок down
Перейти до брайлівської комірки routing
Перемкнути прив'язку брайля до up+down
стрілка вгору пробіл+крапка1
стрілка вниз пробіл+крапка4
стрілка вліво пробіл+крапка3
стрілка вправо пробіл+крапка6
Меню NVDA c1+c3+c4+c5 (команда n)
шіфт+таб пробіл+крапка1+крапка3
таб пробіл+крапка4+крапка6
алт пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (пробіл+m)
ескейп пробіл+крапка1+крапка5 (пробіл+e)
ентер крапка8
windows+d (згорнути усі вікна) c1+c4+c5 (команда d)
windows пробіл+крапка3+крапка4
алт+таб пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
Читати все c1+c2+c3+c4+c5+c6


HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад left side scroll down
Прокрутити вперед right side scroll down
Перейти на попередній рядок left side scroll up
Перейти на наступний рядок right side scroll up
Перейти до брайлівської комірки routing
шіфт+таб крапка1+крапка2+пробіл
алт крапка1+крапка3+крапка4+пробіл
ескейп крапка1+крапка5+пробіл
таб крапка4+крапка5+пробіл
ентер крапка8
бекспейс крапка7
стрілка вгору крапка1+пробіл
стрілка вниз крапка4+пробіл
capsLock крапка1+крапка3+крапка6+пробіл
шіфт+алт+таб advance2+advance3+advance1
алт+таб advance2+advance3
клавіша "в кінець" крапка4+крапка6+пробіл
контрол+клавіша "в кінець" крапка4+крапка5+крапка6+пробіл
Клавіша "на початок" крапка1+крапка3+пробіл
контрол+клавіша "на початок" крапка1+крапка2+крапка3+пробіл
стрілка вліво крапка3+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вліво крапка2+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вліво крапка2+пробіл
шіфт+алт+стрілка вліво крапка2+крапка7+advance1
алт+стрілка вліво крапка2+крапка7
стрілка вправо крапка6+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вліво крапка5+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вправо крапка5+пробіл
шіфт+алт+стрілка вправо крапка5+крапка7+advance1
алт+стрілка вправо крапка5+крапка7
сторінка вгору крапка1+крапка2+крапка6+пробіл
контрол+сторінка вгору крапка1+крапка2+крапка6+крапка8+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вгору крапка2+крапка3+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вгору крапка2+крапка3+пробіл
шіфт+алт+стрілка вгору крапка2+крапка3+крапка7+advance1
алт+стрілка вгору крапка2+крапка3+крапка7
шіфт+стрілка вгору left side scroll down + space
сторінка вниз крапка3+крапка4+крапка5+пробіл
контрол+сторінка вниз крапка3+крапка4+крапка5+крапка8+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вниз крапка5+крапка6+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вниз крапка5+крапка6+пробіл
шіфт+алт+стрілка вниз крапка5+крапка6+крапка7+advance1
алт+стрілка вниз крапка5+крапка6+крапка7
шіфт+стрілка вниз right side scroll down + space
деліт крапка1+крапка3+крапка5+пробіл
f1 крапка1+крапка2+крапка5+пробіл
f3 крапка1+крапка2+крапка4+крапка8
f4 крапка7+advance3
windows+b крапка1+крапка2+advance1
windows+d крапка1+крапка4+крапка5+advance1


HIMS SyncBraille

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад left side scroll down
Прокрутити вперед right side scroll down
Перейти до брайлівської комірки routing


Брайлівські дисплеї Seika

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад left
Прокрутити вперед right
Перейти на попередній рядок b3
Перейти на наступний рядок b4
Перемкнути прив'язку брайля до b5
Читати все b6
таб b1
шіфт+таб b2
алт+таб b1+b2
Увійти до меню NVDA left+right
Перейти до брайлівської комірки routing


HumanWare BrailleNote

Ім'я Клавіша
Прокрутити назад back
Прокрутити вперед advance
Перейти на попередній рядок previous
Перейти на наступний рядок next
Перейти до брайлівської комірки routing
Перемкнути прив'язку брайля до previous+next
стрілка вгору пробіл+крапка1
стрілка вниз пробіл+крапка4
стрілка вліво пробіл+крапка3
стрілка вправо пробіл+крапка6
сторінка вгору пробіл+крапка1+крапка3
сторінка вниз пробіл+крапка4+крапка6
клавіша "на початок" пробіл+крапка1+крапка2
клавіша "в кінець" space+dot4+dot5
контрол+клавіша "на початок" пробіл+крапка1+крапка2+крапка3
контрол+клавіша "в кінець" пробіл+крапка4+крапка5+крапка6
пробіл пробіл
ентер пробіл+крапка8
бекспейс пробіл+крапка7
таб пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
шіфт+таб пробіл+крапка1+крапка2+крапка5+крапка6
Windows пробіл+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6 (пробіл+w)
алт пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (крапка+m)
Перемкнути режим допомоги при вводі пробіл+крапка1+крапка2+крапка5 (пробіл+h)


BRLTTY

Ім'я Команда BRLTTY
Прокрутити назад fwinlt (переходить вліво на одне вікно)
Прокрутити вперед fwinrt (переходить вправо на одне вікно)
Перейти на попередній рядок lnup (переходить на один рядок вгору)
Перейти на наступний рядок lndn (переходить на один рядок вниз)
Перейти до брайлівської комірки route (приводить курсор до символа)