Видано посібник ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ, автор Л.І. ЧОПИК

Методичний посібник затверджено
Науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» від 30.08.2018 р. протокол №3. 


Автор:

Чопик Леся Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»; вчитель-дефектолог (тифлопедагог) ЗДО №7 м. Калинівка, Вінницької обл.


Посібник видано в рамках проекту «Координація можливостей підтримки для молоді з порушеннями зору в Україні», як методичний роздатковий матеріал для учасників тренінгу  «Підготовка фахівців з орієнтування в просторі і розвитку мобільності для молоді з порушенням зору» місто Рівне.

В посібнику представлено комплексну методику формування навичок просторового орієнтування в дітей зі зниженим зором в умовах дошкільних закладів освіти компенсуючого, інтегрованого та інклюзивного типу.
Зміст методики орієнтований на забезпечення пізнавальних та практичних потреб дітей зазначеної категорії у сфері просторового орієнтування, створення міцного підґрунтя для їх успішної адаптації до умов шкільного навчання, ефективної інтеграції у соціум.Матеріальна та організаційна підтримка