форматування тексту:
Змінити шрифт CTRL + Shift + F, використовуйте клавіші вгору і вниз, натисніть Enter для вибору
Змінити розмір шрифту CTRL + Shift + P, використовуйте клавіші вгору і вниз, натисніть Enter для вибору
CTRL + Shift +> - Збільшити розмір шрифту
CTRL + Shift + < - Зменшити розмір шрифту
CTRL + B - Жирний
CTRL + U - Підкреслений
CTRL + I - Похилий
ALT + CTRL + Shift +> - Верхній індекс
ALT + CTRL + Shift + < - Нижній індекс
CTRL + Shift + Z - Простий текст
F7 - Перевірка правопису
CTRL + E - Розмістити параграф по центру краю
CTRL + J - Розмістити параграф довільно
CTRL + L - Розмістити параграф по лівому краю
CTRL + R - Розмістити параграф по правому краю
Shift + F3 - Змінити регістр виділеного тексту в нижній, в верхній першу букву виділених слів, в верхній всі букви
CTRL + K - Створити гіперпосилання

Видалення і копіювання
Backspace - Видалити символ зліва від курсора
CTRL + Backspace - Видалити слово зліва від курсора
Delete - Видалити символ праворуч від курсора
CTRL + Delete - Видалити слово праворуч від курсора
CTRL + X - Вирізати
CTRL + C - Копіювати
CTRL + V - Вставити
CTRL + Z - Скасувати
F4 - Повторення останньої дії

Навігація по текстовим блокам
CTRL + Ліва стрілка - На одне слово вліво
CTRL + Права стрілка - На одне слово вправо
END - В кінець рядку
HOME - На початок рядку
CTRL + Стрілка вгору - На один параграф вгору
CTRL + Стрілка вниз - На один параграф вниз
CTRL + END - В кінець текстового блоку
CTRL + HOME - На початок текстового блоку

Навігація і робота з об'єктами
TAB - До попереднього об'єкта
Shift + TAB - До наступного об'єкту
CTRL + A - Вибрати всі об'єкти
CTRL + Select і перетягнути - Вибрати і перетягнути копію
CTRL + D - Створити копію об'єкта
TAB - До попереднього об'єкта

Робота з текстом
Shift + Стрілка вправо - На один символ вправо
Shift + Стрілка вліво - На один знак вліво
CTRL + Shift + Стрілка вправо - В кінець слова
CTRL + Shift + Стрілка вліво - На початок слова
Shift + Стрілка вгору - На сходинку вгору
Shift + Стрілка вниз - На сходинку вниз
CTRL + A або F2 - Вибрати все
Вибрати довільний текст Вибрати з затиснутою лівою кнопкою миші
Вибрати слово Подвійний клік мишею
Вибрати параграф Потрійний клік мишею
CTRL + Виберіть і перетягніть - Вибрати і перетягнути копію

Робота зі слайдами і презентаційними файлами
CTRL + N - Нова презентація
CTRL + O, CTRL + F12 - Відкрити презентацію
CTRL + S, F12 - Зберегти
F12 - Зберегти як
CTRL + P - Роздрукувати
CTRL + F - Знайти
CTRL + H - Замінити
CTRL + M - Новий слайд (з меню)
Shift + CTRL + M - Новий слайд ідентичний попередньому, без меню
CTRL + Q або ALT F4 - Вийти
CTRL + Enter - Перемістити з заголовка до тексту
CTRL + Enter - Перемістити з тексту в заголовок наступного слайда

Робота з презентаційним вікном
CTRL + Shift + F6 - Перейти на попереднє вікно
CTRL + F6 - Перейти до наступного вікна
ALT + F5 - Розмір презентаційного вікна (не максимально)
ALT + F10 - Збільшення розміру вікна програми
CTRL + F10 - Збільшення розміру презентаційного вікна
CTRL + F5 - Відновити розмір презентаційного вікна в початкове значення
CTRL + F5 - Помістити презентацію в своє власне вікно

Управління слайдами в Слайд шоу
Перейти до слайду <номер> <номер> ENTER
B або точка - Чорний / Чи не чорний екран
W або кома - Білий / не білий Екран
A або = - Показати / Сховати курсор
ESC, CTRL + Break, Мінус, END - Завершити показ
E - Прибрати анотації до слайду
H - Перейти до прихованого слайду
Перейти до наступного слайду Mouse Click, Spacebar, N, Права стрілка, Стрілка вниз, Page Down
Перейти до попереднього слайду Backspace, P, Ліва стрілка, Стрілка вгору, Page Up